Ee Nagaraniki Emaindi Full Movie Download

The plot is a relatively simple one. It follows four friends who used to make short films in college which they stopped due to various reasons in their personal life. They gather to celebrate the bachelor party of one of them when they go on a trip to Goa which changes their life.

The movie is entertaining and laugh-inducing to watch and at the same time handles the emotional conflicts in the lead characters with sensitivity. The cast has performed an exceptional job but the credit of the movie entirely lies on the film director Tharun. The director spins his magic in writing dialogues that we use in daily life as well as inducing comedy film without much hype. The movie flows naturally with the bright cinematography, good background score and music, and a neat screenplay.

Ee Nagaraniki Emaindi Movie Trailer

Collegee Agelona Song Lyrics

College Agelona Song from Ee Nagaraniki Emaindi Wilson Herald sings this College Agelona.  Kittu Vissapragada penned College Agelona song lyrics. Tharun Bhascker directs the film Ee Nagaraniki Emaindi. The movie star cast Vishwak Sen, Sai Sushanth, Abhinav Gomatam, Venkatesh Kakumanu, Anisha Ambrose, and Simran Chowdary. College Agelona Song released on the “Aditya Music ” Youtube channel. College Agelona Song lyrics are provided here.

Also, Click for Ee Nagaraniki Emaindi  Full Movie Download 

Oo… Collègèè Agèylona Gumpu Katti
Gola Pèttèy Frèèdom Antha Nèèdè Raa…

Jump Kotti Turru Manttu Daari Patti
Cinèma Cinèma Soodala…

Ding Dangu Ding Ding Ding Ding….
Ding Dangu Ding Ding….

Ding Dangu Ding Ding Ding Ding….
Ding Dangu Ding Ding…..

Click here for latest Movies

Suddèn Ga Dosth Gadu Phonè Chèsi Rammantèy
Mundhu Vèynaka Chudala….

Rèchagotti Vèykkiristhu Lolli Pètti
Galli Dhaati Povala…..

Atu Itu Chudakaa….. Nadavara Mundhugaa….
Chaka Chaka Dharèy Vèthakalèy… Ho…

Parapathèy Pènchina Guruvulèy Chudaga
Loda Loda Sodhèy Chèppalè…Ho…

Aa Timè Lo Mind Anthaa… Yèmunnadho Chèppaka…
Tappinchukoo Pora Raja Hèy Hèy Hèy Hèy…..

Thap Thap Thappukora Vori Raja
Lèkapothèy Band Baaja..

Hèart La Yèmundho Sudara
Dhanni Idichi Vachi Raani Filèd Loki Pokura

Pothèy Lifè Biscuit Ayyèninka No Way..
Dèad ènd Roaddu Lèkkha Cantèèn La Food Lèkka
Handichè Chivarikinkaa Dosthèy Chèddi Dosthè…

Also,Read

Arèy Pakkanundi Sudusaapu Aithavinka Nuvvu Thopu
Chèppèdhi Innara Vaari…

Ninna Dhaka Ichinoodu Ichinodu Paidhalaithè Lifè
Lona Niku Lift Isthada Kya Rèy

Thèra Idhèy Choodara Parugidè Soodara
Mira Mira Mèèsam Tippalè… Ho…

Tagaramèy Daachina Nagaramèy Mundhara
Pilavaga Parugèy Pèttalè… Ho…

Sèttu Gittu Lèkunda Action Cut Chèyppala
Hèro Villan Lènèy Lèrè Hèy Hèy Hèy Hèy..

Ding Dangu Ding Ding Ding Ding….
Ding Dangu Ding Ding….

Ding Dangu Ding Ding Ding Ding….
Ding Dangu Ding Ding…..

Ding Dangu Ding Ding Ding Ding….
Ding Dangu Ding Ding….

Ding Dangu Ding Ding Ding Ding….
Ding Dangu Ding Ding…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *